Klimatsmart tomat - Bra för miljön


Söråkers grönsaker ligger i Medelpad ca 2 mil från Sundsvall. Här värmer vi med träflis från SCA. Nära till både Kunder och Energi, och självklart plockar vi röda tomater!

Det har debatterats en del i media om vad man bör äta och inte för att minimera utsläppen av växthusgaser. Svenska tomater har blivit beskyllda för att stå får en stor del av utsläppen. Det skulle t.ex vara bättre att äta en spansk tomat då den trots den länga transporten ger mindre CO2 till atmosfären.

DETTA GÄLLER ENDAST DÅ MAN VÄRMER MED FOSSILA BRÄNSLEN.

Eldning med flis ger 15 ggr mindre CO2 ekvivalenter till atmosfären än olja.

Jämför klimatpåverkan olja/flis
 
  CO2
(koldioxid)
N2O
(lustgas)
CH4
(metan)
CO2-ekvivalenter
(klimatpåverkan)
olja 274  0,018  0,011  280 
flis 0 0,007  0,9  21 

Vi jobbar ständigt med att minimera energiförbrukningen, 2007 bytte vi plasten på tomathuset för att förbättra isoleringen

En annan orsak att välja svenska produkter att är här uppe i kalla nord finns det inte så många elaka kusar och vi har därför inte samma behov av att använda oss av kemiska bekämpningsmedel. Svenska tomatodlingar använder i snitt 2g/1000kg tomater, Holland 15g, Spanien gör av med 289g/1000kg tomater (siffrorna från 2007). Här i Söråker använder vi oss endast av biologisk bekämpning!
 

Kontakta oss

Söråkers Grönsaker
Centrumvägen 2057
860 35 Söråker

Telefonnummer
070-577 80 60

Skicka ett meddelande

Namn
E-postadress
Telefonnummer
Meddelande
Postadress
Centrumvägen 2057
860 35 Söråker

Telefon: 070-577 80 60
Dela med dig av oss
Dela snabbt och smidigt med
dig av vår hemsida och våra
tjänster via sociala medier